Donaties


Uw donatieIMG_0678

Veel mensen zijn bereid bij te dragen aan ‘n vorm van ontwikkelingswerk. Uitgangspunt is dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen, zodat elke geschonken euro wordt besteed aan het doel waarvoor deze is gedoneerd. Daar staan wij helemaal achter en we voldoen dan ook met alle plezier aan deze voorwaarde. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Niet te vermijden extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf. Alleen verzekerings- en bankkosten komen ten laste van onze stichting.
Wij nodigen u uit om onze stichting te steunen door donateur te worden. Dit kan door het periodiek of eenmalig overmaken van uw bijdrage op onze rekening van de RaboBank rekening nr. NL70RABO0309161851 t.n.v. stichting Projecten in Nepal te Goes.

IMG_1080 3 IMG_6675 2 np 479 2