Down Syndrome Society Nepal


Down Syndrome Society Nepal (DSSN) in Kathmandu

Begin april 2014 hebben 2 bestuursleden (Heleen en Sjef) voor het eerst kennis gemaakt met de Down Syndrome Society Nepal(DSSN) in Kathmandu.
Zij zijn in gesprek gekomen met Shila Thapa, oprichtster en president van de DSSN.
Het is een zeer bevlogen vrouw die zich volledig inzet om enerzijds dagopvang en therapie te bieden aan kinderen die lijden aan het syndroom van Down en/of kinderen met een geestelijke beperking en anderzijds voorlichting te geven, om mensen meer inzicht te geven in het ziektebeeld en de mogelijkheden van deze kinderen.
De kinderen krijgen op de dagopvang overdag verzorging, muziek- en fysiotherapie. Daarnaast maken ze ook mooie (kerst)kaarten die wij de afgelopen jaren op onze markten in Nederland hebben verkocht.
Na het bezoek van 2 andere bestuursleden (Anja en Toob) in augustus 2015 ontvingen wij van Shila de vraag of wij een project financieel wilden ondersteunen waarbij vier iets oudere kinderen in een hotel een training krijgen om huishoudelijke werkzaamheden te leren verrichten. De uiteindelijke opzet is om deze kinderen ‘n zelfredzaam en waardig leven te bieden. Tevens krijgt een groep jonge kinderen tussen de 6 en 11 jaar een training in hygiëne, tanden poetsen, wassen, eten en zelfredzaamheid.

In december 2016 is een contract door Stichting Projecten in Nepal en Down Syndrome Society Nepal ondertekend. Dit houdt in dat DSSN vanaf 2017 voor allerlei activiteiten door Stichting Projecten in Nepal ondersteund zal worden.

Gedurende 2017 is Stichting Projecten in Nepal keurig door DSSN door middel van tussentijdse rapporten op de hoogte gehouden van de besteding van de gelden. Mede daardoor is besloten om DSSN in 2018 opnieuw te ondersteunen.

Ook in 2019 werd Down Syndrome Society Nepal door Stichting Projecten in Nepal ondersteund. Er werd een bijdrage geleverd aan de dagopvang van inmiddels 32 kinderen/jong volwassenen met Down Syndroom of andere geestelijke beperking. Deze kinderen bezoeken de dagopvang 6 dagen per week van 10-15 uur.

Leeza komt al jaren met veel plezier bij het dagopvangcentrum van DSSN in Kathmandu. Door haar spasme is zij aan een rolstoel gekluisterd. Sjef en Heleen hadden tijdens hun bezoek aan DSSN in maart 2019 gezien dat deze rolstoel totaal niet aangepast was aan haar beperkingen. Een nieuwe rolstoel voor Leeza is volledig gesponsord en is augustus 2019 aan haar gegeven!

In 2020 werden er aan de gebruikelijke dagopvang projecten de volgende onderdelen ook door Stichting Projecten in Nepal bekostigd: huisbezoek aan ouders met Down syndroom kinderen; hulp aan huis voor ouders van hele jonge kinderen met Down Syndroom en voor de wat oudere meisjes een menstruatie training waarbij na afloop van de training wasbaar maandverband en een duidelijk boekje met plaatjes meegegeven wordt.

Ook in 2021 werd DSSN weer ondersteund. De bijdrage van Stichting Projecten in Nepal is besteed aan het online lesgeven, handvaardigheid voor de oudere kinderen, beschermingsmiddelen tegen COVID 19, huisbezoeken, maken en distribueren van menstruatie handboek. Het dagopvang centrum heeft in maart de deuren weer geopend. Helaas moest het dagopvangcentrum zijn deuren weer al sluiten in mei vanwege de delta variant van Covid-19. Voor de kinderen werd het online lesprogramma weer opgestart. 20 Ouders van kinderen gaven aan geen voedsel meer te kunnen kopen, doordat zij geen inkomsten meer hebben.  Stichting Projecten in Nepal heeft deze ouders ondersteund  met een bijdrage voor de rijst, olie en linzen (juni 2021). Er zijn 500 copy ‘s gemaakt en uitgedeeld van het Menstruatie handboek dat in eigen beheer is gemaakt speciaal voor meisjes met Down Syndroom en geestelijk gehandicapte meisjes. Ook andere dagopvangcentra die belangstelling hadden voor dit handboek zijn voorzien. Het Engelse verslag over 2021 door DSSN is hier te lezen.

2022 is gelukkig weer een “normaal” jaar geworden, zonder online lessen voor de pupillen (inmiddels 35) van DSSN. Door ondertekenen van het contract  is DSSN weer verzekerd om het programma te draaien: zelfredzaamheidstrainingen, fysiotherapie, logopedie, danstherapie, kaarten maken en natuurlijk ook de hulp aan ouders over de omgang met een kind met Down Syndroom.

Ook in 2023 is DSSN weer ondersteund. Aan het vaste programma worden trainingen aan meisjes toegevoegd om geweld en seksueel misbruik te herkennen en te voorkomen!

DSSN wordt ook in 2024 weer ondersteund. De organisatie timmert hard aan de weg en richt op verschillende plaatsen in het land ouder groepen op. Dit alles met de bedoeling om later ook in die plaatsen een dagopvangcentrum op te richten. In Chitwan is al een dagopvangcentrum (eind 2023); in Pokhara, Kailali en Makawanpur zijn ouder groepen gestart. Dit alles met de ondersteuning van DSSN in Kathmandu.

Voor meer informatie over Down Syndrome Society Nepal klik hier

IMG_4282 2 IMG_5818 2 IMG_5798 2 

  

 

oude rolstoel Leeza                           2019 rolstoel Leeza