Samenwerkings projecten


Begin 2019 is Stichting Projecten in Nepal een samenwerkingsverband, met behoud van zelfstandigheid, aangegaan met Stichting Rumahedi. Dit houdt in dat nieuwe projecten door beide stichtingen gefinancierd zullen worden. Voor de Nepalese bevolking betekent dit dat er meer projecten uitgevoerd kunnen worden. Stichting Rumahedi is in samenwerking met Lions Club of Nepal Highlight verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

Onder het kopje Nieuws van deze website kunt u van onderstaande projecten foto’s vinden.

Voor 2020 worden de volgende projecten gefinancierd:

– Sportkleding, -schoenen en sportattributen voor de Shree Sundari Secondary School (Dhading) (afgerond januari 2020)

– warme kleding (trainingspakken), schoenen, rugzakken en schriften voor de 46  kinderen van de Shree Nabotic Basic School (Dhading) (afgerond januari 2020)

-Uitreiken hygiëne kits bij de Shree Rewaldada Lower Secondary School, Mahadevsthan-7, Dhading (pakket klaar, maar eind april nog niet uitgereikt i.v.m. Covid-19 uitbraak en lockdown in Nepal)

-Voedsel (i.v.m. hongersnood t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) voor gehandicaptencentrum met 59 personen Snehi Kaakha (afgerond mei 2020)

-6 Gasflessen voor Himalaya Old Age Center (t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) (afgerond mei 2020)

-voedsel voor 25 families Jitpurphedi (t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) (afgerond mei 2020)

-voedsel voor 150 mensen die gebruik maken van de voedselbank bij Bajalu brug (t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) (afgerond juni 2020)

-voedsel voor 50 arme gezinnen (werkelozen en studenten) in Kabhresthali (t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) (afgerond juni 2020)

-voedsel, vervoer en beschermende kleding  voor 140 gezinnen (t.g.v. lockdown Nepal Covid-19 pandemie) (afgerond juli 2020)

Voor 2019 zijn de volgende projecten gefinancierd:

– Materiaal (zoals rolstoel; muziekinstrumenten) voor centrum voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapten in Bhaktapur (afgerond februari 2019)

– Het uitrusten van gezondheidspost in Dhading met medische apparatuur voor het opsporen van TBC (afgerond februari 2019)

– Uitreiken schoolspullen aan de 57 leerlingen van de Shree Sthanapati Basic School (afgerond maart 2019)

– Uitreiken hygiëne kits aan 200 vrouwen/meisjes in Jwalamukhi-5, Khari (Dhading) (afgerond april 2019)

– Dagverblijf voor ouderen in Dhading (afgerond oktober 2019)

– Uitreiken voedsel aan dorpelingen in hongersnood Brusbang (ward nr 2); Dhading (oktober 2019)