Posts made in October, 2023


In 2022 is er een gemakkelijk leesbaar handboek verschenen over seksueel misbruik en geweld bij meisjes met Down Syndroom. Dit jaar is een training opgezet met 10 meisjes om b.v. aanrakingen met goede/liefdevolle bedoeling te kunnen onderscheiden van aanrakingen met een minder goede bedoeling. Het is goed dat meisjes (en hopelijk in de toekomst ook jongens) met Down Syndroom hierin getraind worden. De foto toont de eerste groep...

Read More